Call: +84 (3203) 751651- 753302 (English)

News

AN PHAT MINERAL PARTICIPATING IN INDIAPLAST 2018


Wishing to introduce to worldwide customers about CaCO3 filler masterbatch and CaCO3 powder, from 7th to 12th of February, An Phat Yen Bai Mineral and Plastic JSC attended as an exhibitor in PLASTINDIA 2018 – the 10th edition of PLASTINDIA EXHIBITIONS represents the very best of this empowerment of man’s very growth through the unceasing efforts of the Plastics community.

An Phat Mineral welcomes you at Booth No. H14B13, Hall 14, Asia Pavilion:

Other item(s):

AN TIẾN INDUSTRIES: THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI TÊN MIỀN WEBSITE CÔNG TY

AN TIẾN INDUSTRIES (HII): TỔ CHỨC GẶP MẶT GIA ĐÌNH CBCNV NĂM 2018

AN TIẾN INDUSTRIES: VINH DỰ NHẬN BẰNG KHEN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

AN PHÁT MINERAL: HOẠT ĐỘNG VÌ CỘNG ĐỒNG THÁNG 7/2018

TOP ĐẦU DANH SÁCH DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN THEO CÔNG BỐ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

AN PHAT MINERAL VINH DỰ NHẬN BẰNG KHEN TỪ CHÍNH PHỦ

AN PHÁT MINERAL NHẬN GIẤY KHEN VỀ CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2017

AN PHAT MINERAL: HỆ SINH THÁI AN PHÁT SẼ GIÚP DOANH NGHIỆP VƯƠN TẦM THẾ GIỚI

AN PHAT MINERAL (HII): Tổ chức tổng kết năm 2017 và Tất niên năm 2018.

AN PHAT MINERAL (HII): Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2018

AN PHAT MINERAL: Chúc Tết các Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

AN PHAT MINERAL (HII): VINH DỰ NHẬN BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

AN PHAT MINERAL (HII): Chủ tịch HII tự tin với kế hoạch lợi nhuận 2018 tăng gấp đôi 2017

AN PHÁT MINERAL: Tổ chức “Tết sum vầy” Cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Yên Bái năm 2018.

ANPHATMINERAL (HII): ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CHẤP THUẬN VIỆC GIA HẠN CBTT NĂM 2018