Call: +84 (216) 3 856555 (Vietnamese)

Sản phẩm

Bột đá

Mã sản phẩm:

Lượt xem thứ: 2477

Ứng dụng
- Ngành nhựa: dây cáp, ống nhựa, chất độn, màng phim, tấm nhựa...; Ngành công nghiệp sơn, giấy..; Ngành công nghiệp xây dựng: Sơn,Gạch, Asphalt, bê tông...
PRODUCT DESCRIPTION:
Natural Superfine Calcium Carbonate powder (coated and uncoated). Manufactured from white and pure crystalline limestone/calcium carbonate; produced by the lastest advanced technology production lines.

MAIN APPLICATION:
Used in cosmetics, chemistry products or in pharmaceutical industry if sterilized. Widely used as an extender in paints, in particular matte emulsion paint or a filler in plastics, a mixture in plastic, paint, paper, rubber, glass and porcelain of high quality and highgrade products; and other applications in industry.

PACKAGING:
-        PP/PE bag of 25 kgs/ Cont 20 ft of 25MT or 27 MT.
-        Jumbo bag of 1000 kgs.

GRADE PRODUCT SPECIFICATION CHEMICAL ANALYSIS OF RAW MATERIAL
1. GRADE: AP10 (uncoated) Particle size:  (Mastersizer Malvern 3000E Basic):
Top-cut: D97: 10µm ± 1
Mean size: D50: 2,5µm ±0,3
Finess: ( See the particle size distribution from Mastersizer Malvern 3000E)
Whiteness:  98 %  Min
Brightness: 96 %   Min
Moisture ( Ex-work): 0.25  % Max
Density (Raw material): 2,7 g/cm3
PH : 8-9
Oil absorption :  25ml/100g  Max
CaCO3 content : 99 %  Min
Mgo : 0.20 %  Max
Fe2O3 : 0.03 %  Max
Al2O3 : 0.03%    Max
SiO2: 0.04 %      Max
A.I.R content
2. Grade: AP15( Uncoated) Particle size:  (Mastersizer Malvern 3000E Basic):
Top-cut: D97: 15µm ± 1
Mean size: D50: 3µm ±0,3
Finess: ( See the particle size distribution from Mastersizer Malvern 3000E)
Whiteness:  98 %  Min
Brightness: 96 %   Min
Moisture ( Ex-work): 0.25  % Max
Density (Raw material): 2,7 g/cm3
PH : 8-9
Oil absorption :  25ml/100g  Max
CaCO3 content : 99 %  Min
Mgo : 0.20 %  Max
Fe2O3 : 0.03 %  Max
Al2O3 : 0.03%    Max
SiO2: 0.04 %      Max
A.I.R content
Grade: AP20 ( Uncoated) Particle size:  (Mastersizer Malvern 3000E Basic):
Top-cut: D97: 20µm ± 1
Mean size: D50: 3,5µm ±0,3
Finess: ( See the particle size distribution from Mastersizer Malvern 3000E)
Whiteness:  98 %  Min
Brightness: 96 %   Min
Moisture ( Ex-work): 0.25  % Max
Density (Raw material): 2,7 g/cm3
PH : 8-9
Oil absorption :  25ml/100g  Max
CaCO3 content : 99 %  Min
Mgo : 0.20 %  Max
Fe2O3 : 0.03 %  Max
Al2O3 : 0.03%    Max
SiO2: 0.04 %      Max
A.I.R content
Grade: AP25 ( Uncoated) Particle size:  (Mastersizer Malvern 3000E Basic):
Top-cut: D97: 25µm ± 1
Mean size: D50: 4µm ±0,3
Finess: ( See the particle size distribution from Mastersizer Malvern 3000E)
Whiteness:  98 %  Min
Brightness: 96 %   Min
Moisture ( Ex-work): 0.25  % Max
Density (Raw material): 2,7 g/cm3
PH : 8-9
Oil absorption :  25ml/100g  Max
CaCO3 content : 99 %  Min
Mgo : 0.20 %  Max
Fe2O3 : 0.03 %  Max
Al2O3 : 0.03%    Max
SiO2: 0.04 %      Max
A.I.R content
5. Grade AP30( Uncoated) Particle size:  (Mastersizer Malvern 3000E Basic):
Top-cut: D97: 30µm ± 1
Mean size: D50: 4,5µm ±0,5
Finess: ( See the particle size distribution from Mastersizer Malvern 3000E)
Whiteness:  98 %  Min
Brightness: 96 %   Min
Moisture ( Ex-work): 0.25  % Max
Density (Raw material): 2,7 g/cm3
PH : 8-9
Oil absorption :  25ml/100g  Max
CaCO3 content : 99 %  Min
Mgo : 0.20 %  Max
Fe2O3 : 0.03 %  Max
Al2O3 : 0.03%    Max
SiO2: 0.04 %      Max
A.I.R content
6. Grade AP35( Uncoated) Particle size:  (Mastersizer Malvern 3000E Basic):
Top-cut: D97: 35µm ± 1
Mean size: D50: 5µm ±0,5
Finess: ( See the particle size distribution from Mastersizer Malvern 3000E)
Whiteness:  98 %  Min
Brightness: 96 %   Min
Moisture ( Ex-work): 0.25  % Max
Density (Raw material): 2,7 g/cm3
PH : 8-9
Oil absorption :  25ml/100g  Max
CaCO3 content : 99 %  Min
Mgo : 0.20 %  Max
Fe2O3 : 0.03 %  Max
Al2O3 : 0.03%    Max
SiO2: 0.04 %      Max
A.I.R content


CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES
ANTIEN INDUSTRIES JOINT STOCK COMPANY


Địa chỉ: Khu CN phía Nam, xã Văn Tiến, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
Tel: 0216 3 853 886 – 0216 3 856 555 - Fax: 0216 3 851 123
Website: www.antienindustries.com
Email: info@antienindustries.com
Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết !

Gửi thông tin đặt hàng

Thông tin giao dịch

Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
BIDV Bank: 37110370012003 (USD) - 37110000125624 (VNĐ)

Tham khảo các sản phẩm khác