Call: +84 (216) 3 856555 (Vietnamese)

AN TIẾN INDUSTRIES: VINH DỰ NHẬN BẰNG KHEN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

          Ngày 12/10/2018 tại Trung tâm Hội nghị Tùng Dương Công ty cổ phần An Tiến Industries vinh dự được Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Yên Bái trao tặng 02 bằng khen đối với Doanh nghiệp và Cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp nhiều cho công tác An sinh – Xã hội của tỉnh.
            Trong những năm qua Công ty cổ phần An Tiến Industries luôn đẩy mạnh đầu tư, tiên phong trong cải cách công nghệ, công tác sản xuất, tích cực đóng góp phần lớn vào ngân sách của địa phương nói chung và Nhà nước nói riêng. Đi liền với sản xuất công ty không quên trách nhiệm đối với công tác An sinh Xã hội, kết hợp với các Sở, Ban, Ngành tại địa phương giúp đỡ nhân dân vượt qua thiên tai, xây dựng cuộc sống ấm no.

                Một số công tác của Công ty cổ phần An Tiến Industries


                     *  UBND tỉnh Yên Bái gặp mặt và tuyên dương các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2018: vui lòng xem tại đây: http://yenbaitv.org.vn/ubnd-tinh-gap-mat-va-tuyen-duong-cac-doanh-nghiep-doanh-nhan-tieu-bieu-nam-2018.media

                      * Doanh nhân trẻ Yên Bái đồng hành cùng phong trào khởi nghiệp của Thanh niên:  vui lòng xem tại đây: http://yenbaitv.org.vn/doanh-nhan-tre-yen-bai-dong-hanh-cung-phong-trao-khoi-nghiep-cua-thanh-nien.media
Sau đây là 1 số hình ảnh của buổi Lễ:


Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái trao bằng khen cho Doanh nghiệp
Ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái trao Bằng khen và hoa cho Công ty Cổ phần An Tiến Indutries


Ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái trao Bằng khen và hoa cho các đơn vị.

                       
Bằng khen của UBND tỉnh Yên Bái cho Doanh nhiệp và cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác từ thiện nhân đạo trên địa bàn tỉnh năm 2017 -2018; Doanh nhân điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh năm 2018.


Bài viết khác:

AN PHÁT MINERAL: HOẠT ĐỘNG VÌ CỘNG ĐỒNG THÁNG 7/2018

TOP ĐẦU DANH SÁCH DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN THEO CÔNG BỐ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

AN PHAT MINERAL VINH DỰ NHẬN CỜ THI ĐUA TỪ CHÍNH PHỦ

AN PHÁT MINERAL NHẬN GIẤY KHEN VỀ CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2017

AN PHAT MINERAL: HỆ SINH THÁI AN PHÁT SẼ GIÚP DOANH NGHIỆP VƯƠN TẦM THẾ GIỚI

AN PHAT MINERAL (HII): Tổ chức tổng kết năm 2017 và Tất niên năm 2018.

AN PHAT MINERAL (HII): Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2018

AN PHAT MINERAL PARTICIPATING IN INDIAPLAST 2018

AN PHAT MINERAL: Chúc Tết các Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

AN PHAT MINERAL (HII): VINH DỰ NHẬN BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

AN PHAT MINERAL (HII): Chủ tịch HII tự tin với kế hoạch lợi nhuận 2018 tăng gấp đôi 2017

AN PHÁT MINERAL: Tổ chức “Tết sum vầy” Cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Yên Bái năm 2018.

ANPHATMINERAL (HII): ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CHẤP THUẬN VIỆC GIA HẠN CBTT NĂM 2018

AN PHAT MINERAL (HII): TOP 100 DOANH NHÂN TRẺ TIÊU BIỂU VIỆT NAM 2017 VINH DANH ÔNG VŨ THANH BÌNH – CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM GIÁM ĐỐC CÔNG TY

AN PHÁT MINERAL (HII): Thông báo ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018