Call: +84 (216) 3 856555 (Vietnamese)

AN PHAT MINERAL (HII): ĐÍNH CHÍNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II NĂM 2017

Công ty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái thông báo đính chính BCTC hợp nhất quý 2 năm 2017 như sau:
Xem chi tiết tại đây


Bài viết khác:

ANPHATMINERAL (HII): ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CHẤP THUẬN VIỆC GIA HẠN CBTT NĂM 2018

AN PHAT MINERAL (HII): TOP 100 DOANH NHÂN TRẺ TIÊU BIỂU VIỆT NAM 2017 VINH DANH ÔNG VŨ THANH BÌNH – CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM GIÁM ĐỐC CÔNG TY

AN PHÁT MINERAL (HII): Thông báo ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Công dụng của bột đá

Lịch sử của canxi cacbonat CaCO3

AN PHAT MINERAL (HII): Báo cáo giao dịch cổ phiếu HII của An Phát Holdings

Vì sao chất độn làm giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành?

Ứng dụng chất độn bột đá vôi CaCO3 là gì?

Chất độn (hạt độn) là gì?

AN PHAT MINERAL: Chủ động nguồn đầu vào, An Phát Yên Bái sắp đưa nhà máy bột đá 220.000 tấn/năm vào hoạt động

AN PHAT MINERAL (HII): CHÍNH THỨC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TẠI HOSE

AN PHAT MINERAL (HII): Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tháng 11/2017

AN PHAT MINERAL (HII): Vững bước tăng trưởng

ANPHAT MINERAL: HII - THAM DỰ HỘI CHỢ CÔNG THƯƠNG TÂY BẮC – YÊN BÁI 2017

AN PHAT MINERAL (HII): An Phát Holdings thông báo mua cổ phiếu HII